Założone przez dr Ratha Przedsiębiorstwo Zdrowia jest ewenementem

na skalę światową: Wszystkie zyski przekazywane są na rzecz

powszechnie uzytecznej fundacji. Więcej...

Dr. Rath Health Foundation

Research News

Szkoda, że chcesz zrezygnować. Możesz jednak ponownie skontaktować się z nami i wznowić otrzymywanie wiadomości