Założone przez dr Ratha Przedsiębiorstwo Zdrowia jest ewenementem

na skalę światową: Wszystkie zyski przekazywane są na rzecz

powszechnie uzytecznej fundacji. Więcej...

Dr. Rath Health Foundation

Subject: RE: Not so vital vitamins (2)
Date: Sun, 27 Apr 2008 20:34:45 +0100
Thread-Topic: Not so vital vitamins (2)
thread-index: AcimFMovPBRPZ0tFQhKnWF7byIl+KQCiPU07
From: "Johnson, Rachel" <racheljohnson@sundaytimes.co.uk>
To: WITHHELD
X-Envelope-To: WITHHELD
X-OriginalArrivalTime: 27 Apr 2008 19:35:45.0622 (UTC) FILETIME=[E3432760:01C8A89D]

 

Oh gawd! I knew there was something fishy about the vitamins survey. I was under pressure to back it but I thought it was simply impossible to pin any of the outcomes on taking vitamins...

O rany! Wiedziałam, że coś jest nie tak z analizą dotyczącą witamin. Zostałam jednak zmuszona do oddania artykułu, pomimo że niemożliwością było określenie efektów zażywania witamin…