Założone przez dr Ratha Przedsiębiorstwo Zdrowia jest ewenementem

na skalę światową: Wszystkie zyski przekazywane są na rzecz

powszechnie uzytecznej fundacji. Więcej...

Dr. Rath Health Foundation

Najnowsze próby zdyskredytowania terapii witaminowych: Zbrodnia?

W sierpniu 1947 roku, dwa lata po zakończeniu Drugiej Wojny Swiatowej, dwudziestu czterech dyrektorów farmaceutyczno-chemicznego koncernu I.G. Farben stanęło przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze. Zostali oskarżeni m.in. o masowe morderstwa i zbrodnie przeciwko ludności. Po 11 miesiącach Trybunał wydał wyrok skazujący trzynastu oskarżonych pracowników I.G. Farben na karę pozbawienia wolności od osiemnastu miesięcy do ośmiu lat.
Więcej...

Dr Matthias Rath

Image of Dr. Matthias RathW roku 1994, krótko przed swoją śmiercią, dwukrotny noblista Dr Linus Pauling zwrócił się do Dr Ratha ze znaczącymi słowami: „twoje odkrycia są tak ważne, bo dotyczą milionów ludzi i zagrażają wielkim gałęziom przemysłu. Pewnego dnia mogą wybuchnąć wojny, których jedynym celem będzie zahamowanie dostępu do twoich przełomowych odkryć. Wówczas nadejdzie czas próby, kiedy będziesz musiał stanowić opór!”

Więcej...

Dr Aleksandra Niedzwiecki

Image of Dr. Aleksandra NiedzwieckiDr Aleksandra Niedzwiecki, jest przewodniczącym zarządu (CEO) i dyrektorem badań Instytutu Medycyny Komórkowej Dr Ratha w Kalifornii jak również wice-prezydentem Fundacji Zdrowia Dr Ratha i członkiem zarządu Dr Rath Education Services.

Więcej...

Newsletter archiwum

Jeżeli chcecie Państwo regularnie otrzymywać nasze bezpłatne newslwttery, kliknijcie tu, lub wyślijcie wiadomość na adres: info@dr-rath-foundation.org

5 pażdziernika 2011

17-09-2011

Niedobór witaminy D może sprzyjać rakowi piersi

Francuscy naukowcy na czele z panią Françoise Clavel-Chapelon z Instytutu Gustave’a Roussey’ego (Institut Gustave Roussy w Villejuif, okolice Paryża) w badaniu E3N zaobserwowali związek pomiędzy stężeniem witaminy D we krwi a ryzykiem rozwinięcia się raka piersi. Kobiety, które miały wyższy poziom witaminy D znalazły się w grupie mniejszego ryzyka zachorowalności na taki rodzaj nowotworu.
Więcej…

08-09-2011

Będą ograniczenia w dostępie do leków z substancjami psychoaktywnymi

Popularne leki na przeziębienie zawierają mieszanki, która wywołują trwałe zmiany w mózgu. Leki można kupić bez recepty i często sięga po nie młodzież. Resort zdrowia zapowiada ograniczenia w dostępie do tych środków, jednak już w następnej kadencji Sejmu.
Więcej…

07-09-2011

Ochronne działanie kurkuminy przed wywołaną toksycznością fluorkiem sodu w nerkach szczurów.

Nabavi SF, Moghaddam AH, Eslami S, Nabavi SM.

Badanie

W niniejszym badaniu oceniane było ochronne działanie kurkuminy przeciwko nefrotoksyczności wywołanej fluorkiem sodu u szczurów. Uszkodzenie nerek zostało uzyskane poprzez codzienne dostarczanie 600ppm fluorku sodu w wodzie pitnej na okres 1 tygodnia. Na tydzień przed podaniem fluorku wybrane zwierzęta, jako grupa badana otrzymały kurkuminę (10 i 20 mg/kg masy ciała, dootrzewnowo). Po upływie jednego tygodnia mierzony był poziom peroksydacji lipidów, działanie dysmutazy ponadtlenkowej, katalazy i poziom glutationu w homologacie nerek. W próbkach surowicy krwi badano poziom stężenia kreatyniny, mocznika w surowicy oraz poziom azotu mocznika we krwi. Inna grupa szczurów otrzymywała witaminę C (10mg/kg) standardowo przeciwutleniaczem. Wyniki wskazują, że leczenie kurkuminą i witaminą C przed podaniem fluorku znormalizowało poziom stężenia kreatyniny, mocznika w surowicy oraz azotu mocznika we krwi. Ponadto podawanie kurkuminy i witaminy C zapobiegło spadkowi enzymów antyoksydacyjnych i utrzymało równowagę poziomu peroksydacji lipidów. Podsumowując, leczenie kurkuminą w dawkach 10 i 20 mg/kg (dootrzewnowo) wykazało istotny wpływ na nerki.
Więcej…

02-09-2011

Choroby sercowo- naczyniowe a pigułki i papierosy

Podczas tegorocznego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC, European Society of Cardiology) w Paryżu podano, że obecnie z powodu chorób sercowo- naczyniowych umiera czterokrotnie więcej młodych kobiet niż w latach 90-tych.
Więcej…

30-08-2011

Witamina C

Zgodnie z najnowszymi wynikami badań, dzieci chorujące na astmę mogą bardzo dużo zyskać dzięki leczeniu witaminą C.

Badania opublikowane w czasopiśmie naukowym “Clinical and Translational Allergy” ujawniły, że efekty działania witaminy C u dzieci z astmą zależą od ich wieku, narażenia na obecność pleśni i wilgoci w ich sypialniach oraz od stopnia zaawansowania choroby.

U dzieci w wieku od 7.0 do 8.2 lat, z łagodnymi symptomami astmy, podawanie witaminy C spowodowało zwiększenie objętości wydechowej mierzonej na jedną sekundę (FEV1) o 37 procent.

Jednakże u dzieci w wieku od 8.3 do 10 lat, narażonych na obecność pleśni i wilgoci we własnych sypialniach, witamina C zwiększyła poziom FEV1 tylko o 21 procent.

Zatem najsłabsze efekty dało podawanie witaminy C starszym dzieciom, z ostrzejszymi objawami, natomiast najlepsze młodszym dzieciom, z łagodnymi symptomami.

Niedługo po tym minister zdrowia Andrew Lansley ogłosił nową strategię w walce z wysokim wskaźnikiem umieralności na astmę w Wielkiej Brytanii i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.

Napisał: Martin Lambert
Tłumaczyła: Iwona Smolińska

30-08-2011

Witamina D

Większość amerykańskich dzieci nie otrzymuje wystarczającej ilości witaminy D

Zgodnie z najnowszą analizą wiodących badaczy, większość amerykańskich dzieci nie otrzymuje wystarczającej ilości witaminy D z promieniowania słonecznego, nawet w czasie lata. Zgodnie z publikacją w Environmental Health Perspectives, tylko dzieci z II typem skóry (kaukaskim), żyjące w północnych Stanach, dostarczają organizmowi minimalną wymaganą dzienną dawkę witaminy D i to tylko w czasie letnim, pod warunkiem, że nie używają kremów z filtrami ochronnymi. (Przeczytaj artykuł na stronie nutraingredients-usa.com).

Komentarz: Jak już wcześniej zwracaliśmy uwagę na tych stronach, niedobór witaminy D jest aktualnie problemem światowym. W USA, UK, Kanadzie, UE niedobór witaminy D jest aktualnie powszechny. W innych regionach świata problem ten jest nie mniej poważny. Na przykład ciężarne kobiety w krajach arabskich mają niezwykle wysoki wskaźnik występowania niedoboru witaminy D, a Indie są krajem rosnącej epidemii niedoboru witaminy D. Nawet Australia, z dużym nasłonecznieniem i modelem życia „na świeżym powietrzu" ma zadziwiająco wysoki wskaźnik niedoboru tej witaminy.

Tłumaczyła: Iwona Smolińska

26-08-2011

Witamina A

Według najnowszych badań opublikowanych w British Medical Journal, dzieci z krajów o niskim i średnim dochodzie powinny dostawać suplementy witaminy A w celu zapobiegania chorobom i śmierci.

Badacze twierdzą, że skuteczność witaminy A jest tak szeroko uznawana, że kolejne testy byłyby nieetyczne i ponaglają decydentów, aby wprowadzili suplementację dla wszystkich dzieci zagrożonych niedoborem.

Witamina A jest niezbędnym składnikiem odżywczym, który musi być dostarczany w codziennej diecie. Niedobór witaminy A u dzieci zwiększa podatność na infekcje, takie jak biegunka czy odra, i może prowadzić do ślepoty. WHO szacuje, że na całym świecie może być 190 milionów dzieci poniżej 5 roku życia z niedoborem witaminy A. Pomimo usilnych starań, program suplementacji witaminy A nie dociera do wszystkich potrzebujących dzieci.

Zespoły badaczy w Pakistanie i Wielkiej Brytanii przeanalizowały wyniki 43 badań dotyczących suplementacji witaminy A, które zostały przeprowadzone z udziałem ponad 200,000 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat. W celu zminimalizowania stronniczości zostały wzięte po uwagę różnice w metodologii i jakości badań.

Badacze odkryli, że w krajach o niskim i średnim dochodzie suplementacja witaminy A zmniejsza śmiertelność o 24%. Może również przyczynić się do zmniejszenia u dzieci poziomu śmiertelności i kalectwa przez zapobieganie biegunkom, zaburzeniom wzroku i odrze.

Autor twierdzi, że gdyby zmniejszyć ryzyko zgonu u 190 mln dzieci z niedoborami witaminy A do 24 %, uratowano by ponad 600,000 istnień każdego roku i zyskano 20 mln lat życia wg wskaźnika DALY - wyrażającego lata życia utracone wskutek przedwczesnej śmierci bądź uszczerbku na zdrowiu w wyniku urazu lub choroby.

Autorzy, bazując na wynikach, mocno rekomendują stosowanie suplementacji witaminy A u dzieci poniżej 5 roku życia, narażonych na niedobór tej witaminy. Podsumowują stwierdzeniem: „Dowody za witaminą A są przekonujące i jasne. Dalsze testy porównujące działanie witaminy A z placebo byłyby nieetyczne”.

British Medical Journal
Tłumaczyła: Iwona Smolińska

03-05-2011

Brak witaminy D może być przyczyną dysfunkcji naczyniowej

Niedawno przeprowadzone amerykańskie badanie pokazało, że niedobór witaminy D we krwi może być przyczyną stwardnienia tętnic, a co za tym idzie, wzrostu ciśnienia, udaru, choroby wieńcowej, czy tętniaka…
Więcej…