Założone przez dr Ratha Przedsiębiorstwo Zdrowia jest ewenementem

na skalę światową: Wszystkie zyski przekazywane są na rzecz

powszechnie uzytecznej fundacji. Więcej...

Dr. Rath Health Foundation

 

Badania naukowe

Rak:

Integrative Cancer Therapies. 2009;8(2):168-176.

Wyraźne hamowanie wzrostu i parametrów inwazyjności raka płaskonabłonkowego głowy i szyi
FaDu przez specyficzny zestaw składników odżywczych.

Roomi MW, Roomi NW, Kalinovsky T, Rath M, Niedzwiecki A.

Rak płaskonabłonkowy głowy i szyi (HNSCCs) znany jest z agresywnego rozwoju i skłonności do tworzenia przerzutów. Autorzy badali wpływ specyficznego zestawu składników odżywczych (NM), zawierającego kwas askorbinowy, lizynę, prolinę i ekstrakt z zielonej herbaty na ludzkie komórki HNSCC linii FaDu in vivo i in vitro. Samce myszy pobawionych grasicy (n=12) inoculowano komórkami 3x10(6) FaDu, poprzez wykonanie zastrzyku podskórnego i podzielono na dwie grupy: grupa A była utrzymywana na normalnej diecie a grupa B na normalnej diecie uzupełnionej dodatkiem 0.5% NM. Cztery tygodnie później, po zakończeniu eksperymentu guzy nowotworowe myszy wycięto, zważono i poddano badaniom histopatologicznym. In vitro, komórki hodowano na pożywce Dulbecco zmodyfikowanej przez Eagle'a i poddano działaniu NM w stężeniu od 0 do 1000 microg/mL w trzech powtórzeniach. Proliferację komórek badano za pomocą testu cytotoksyczności MTT, sekrecję metaloproteinaz macierzy (MMP) za pośrednictwem zymografii żelatynowej, inwazję komórek przy pomocy Matriżelu, apoptozę przez żywo-zieloną kaspazę i morfologię komórek badano za pomocą barwienia hematoksyliną i eozyną. NM hamuje wzrost guzów nowotworowych o 55% (P=.0002) i wykazuje w warunkach in vitro dawko-zależną toksyczność w stosunku do komórek FaDu wynoszącą 53% (P.0003), przy stężeniu 1000microg/mL NM. Zymografia wykazała sekrecję MMP-2 i indukowaną za pośrednictwem 12-mirystynianu, 13-octanu forbolu sekrecję MMP-9. NM hamuje wydzielanie obu MMPs, w sposób zależny od zastosowanego stężenia, z rzeczywistym całkowitym zahamowaniem ich wydzielania przy stężeniu 1000microg/mL. NM wyraźnie hamuje rozprzestrzenianie się komórek FaDu w Matriżelu z całkowitym zahamowaniem w obecności 1000microg/mL. NM indukuje dawko-zależną apoptozę. Podsumowując, NM wykazuje potencjał terapeutyczny w HNSCC, wyraźnie zmniejszając wzrost guzów nowotworowych jak i hamując sekrecję MMP i rozprzestrzenianie się komórek HNSCC w warunkach in vitro.

Marked inhibition of growth and invasive parameters of head and neck squamos carcinoma fadu by a nutrient mixture