Założone przez dr Ratha Przedsiębiorstwo Zdrowia jest ewenementem

na skalę światową: Wszystkie zyski przekazywane są na rzecz

powszechnie uzytecznej fundacji. Więcej...

Dr. Rath Health Foundation

 

Badania naukowe

Mestastaza

Synergiczna kombinacja określonych mikroelementów - nowe narzędzie w skutecznej kontroli metastazy i innych kluczowych mechanizmów rozwoju nowotworów.

A. Niedzwiecki, M.W. Roomi, T. Kalinovsky, M. Rath
Dr. Rath Research Institute, 1260 Memorex Drive, Santa Clara, CA 95050

Cancer and Metastasis Reviews 2010; 29(3): 529-542

Abstrakt:
Dieta bogata w składniki roślinne obniża ryzyko rozwoju raka. Opracowaliśmy strategię hamowania rozwoju i rozprzestrzeniania się raka nacelowaną na wspólny mechanizm towarzyszący wszystkim rodzajom nowotworów, którym jest upośledzenie stabilności i spójności tkanki łącznej. Wzmocnienie kolagenu i spójności tkanek może być osiągnięte na drodze naturalnej, przez synergiczną kombinacje specyficznych substancji naturalnych , tak jak: lizyny, proliny, kwasu askorbinowego, czy ekstraktu z zielonej herbaty (NM). Ta unikatowa mieszanina składników odżywczych ma silne działanie przeciwrakowe, zarówno w warunkach in vivo, jak i in vitro, udowodnione na dziesiątkach różnych typach komórek raka. Przeciwrakowe właściwości tej kombinacji mikroelementów włączają hamowanie metastazy, wzrostu guzów, sekrecji MMPs, inwazji komórek rakowych, angiogenezy i wzrostu komórek, a także indukują procesy apoptozy.

W wielu przypadkach nowotwór zostaje wykryty w późnych stadiach, kiedy to zmianom nowotworowym towarzyszą przerzuty do innych organów, a dalsze leczenie jest często niemożliwe. Nasze badania nad wpływem unikalnej kombinacji składników odżywczych (NM) na rozwój metastazy raka wątroby i płuc u myszy wykazały wyraźne jej właściwości hamujące metastazę raka wątroby i płuc. Ocena wpływu NM na ksenografty w modelu mysim wykazała znaczną redukcję, zarówno wielkości, jak i rozmiaru guzów nowotworów w szeregu ludzkich nowotworowych liniach komórkowych. Badania w warunkach in vitro, na różnych rodzajach komórek raka, wykazały, iż kombinacja składników odżywczych (NM) efektywnie hamuje proliferację tych komórek (test cytotoksyczności MTT), wydzielanie MMP (zymografia żelatynowa), rozprzestrzenianie się komórek (w Matriżelu), migrację komórek (test płytkowy), a także aktywuje apoptozę (kaspazy) i indukuje ekspresję proapoptycznych genów. Ponadto analiza wyników badań, in vivo i in vitro, porównująca wybrane anty-rakowe właściwości indywidualnych składników, do ich skuteczności w specyficznej mieszaninie, wykazała synergiczne działanie kombinacji omawianych związków i tym samym spotęgowane właściwości przeciwrakowe takiej kombinacji.

Micronutrient Synergy – a New Tool in Effective Control of Metastasis and Other Key Mechanisms of Cancer