Założone przez dr Ratha Przedsiębiorstwo Zdrowia jest ewenementem

na skalę światową: Wszystkie zyski przekazywane są na rzecz

powszechnie uzytecznej fundacji. Więcej...

Dr. Rath Health Foundation

 

Badania naukowe

Rak:

Experimental Oncology. 2009;31(3):149-155.

Przeciwrakowe działanie mieszanki składników odżywczych na komórki Raji i T komórki Jurkat: dwie wysoce agresywne linie komórkowe chłoniaka nieziarniczego.

Roomi MW, Bhanap BA, Roomi NW, Rath M, Niedzwiecki A

Występowanie chłoniaków nieziarniczych wzrosło w ostatnich 25 latach o więcej niż 70%. Agresywność, wyższy współczynnik nawrotów, komplikacje podczas leczenia stanowią istotne przeszkody w leczeniu nowotworu. Zmniejszone spożycie pokarmu i skutki uboczne terapii, sprawiają, że pacjenci chorzy na nowotwór narażeni są na niedobór podstawowych składników odżywczych takich jak, witamina C, lizyna i prolina, co prowadzi do tworzenia słabej macierzy zewnątrzkomórkowej podatnej na degradacje w wyniku aktywności enzymów metaloprotenaiz macierzy (MMPs). Hamowanie aktywności tych enzymów daje szansę na powstrzymywanie przerzutów.

Cel: W naszych badaniach analizowaliśmy działanie specyficznego zestawu składników odżywczych, zawierającego między innymi kwas askorbinowy, lizynę, prolinę i ekstrakt z zielonej herbaty na najbardziej agresywne formy chłoniaka nieziarniczego- chłoniaka Burkitta i chłoniaka komórek T- wykorzystując odpowiednio komórki Raji i Jurkat.

Metody: Zestaw składników odżywczych (NM) w dawkach 0, 10, 50, 100, 500, 1000microg/ml, użyto do badania jego wpływu na proliferację komórek, ekspresję metaloproteinaz macierzy, inwazję komórek w Matriżelu i apoptozę.

Wyniki: Wyniki wskazują, że toksyczne działanie zestawu składników odżywczych na komórki Raji stopniowo wzrasta wraz ze wzrastającym stężeniem. Zestaw składników odżywczych nie był toksyczny dla komórek Jurkat, jednak wykazywał anty-proliferacyjne właściwości w wyższych stężeniach. Wyniki zymografii wskazują, że NM ma hamujący wpływ na ekspresję MMP9-, powodując całkowitą i inhibicję w stężeniu 1000microg/ml w przypadku komórek Raji i 500microg/ml dla komórek Jurkat. NM w stężeniu 100microg/ml całkowicie hamuje inwazję komórek Raji w Matriżelu i w stężeniu 1000microg/ ml komórek Jurkat. Wystawienie komórek Raji i Jurkat na NM w stężeniu 1000microg/ml, spowodowało, że wszystkie były one w stadium późnej apoptozy.

Podsumowanie: Ze względu na brak metod leczenia i wciąż wzrastającą zachorowalność, NM może stanowić przedmiot dalszych badań nad jej terapeutycznym działaniem w leczeniu chłoniaka Burkitta i chłoniaka komórek T.

Antineoplastic effects of nutrient mixture on raji and jurkat T cells: the two highly aggressive Non-Hodgkin's Lymphoma cell lines