Założone przez dr Ratha Przedsiębiorstwo Zdrowia jest ewenementem

na skalę światową: Wszystkie zyski przekazywane są na rzecz

powszechnie uzytecznej fundacji. Więcej...

Dr. Rath Health Foundation

Badania naukowe

Rak prostaty:

Przeciwrakowe działanie kwasu askorbinowego, lizyny, proliny i ekstraktu z zielonej herbaty, in vivo, w ksenografii komórek ludzkiego raka prostaty PC-3 w myszach szczepu nagiego: Ocena wzrostu guzów nowotworowych i immunohistochemia.

M. Waheed Roomi, Vadim Ivanov, Tatiana Kalinovsky, Aleksandra Niedzwiecki i Matthias Rath
Matthias Rath Research, Cancer Division, 1260 Memorex Drive, Santa Clara, CA 95050, U.S.A.

In Vivo 2005, 19(1): 179-184.

Abstrakt:
Rak prostaty mający dużą zdolność do metastazy zajmuje drugie miejsce pod względem umieralności na nowotwory w Stanach Zjednoczonych. Inwazja komórek rakowych, poprzez macierz zewnątrzkomórkową (ECM), i konsekwentnie metastaza, zależne są od degradacji ECM. Metaloproteinazy (MMPs), naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostowy (VEGF), Ki 67 (białko proliferacyjne) i składniki macierzy zewnątrzkomórkowej odgrywają kluczową rolę w angiogenezie, jak również w rozprzestrzenianiu się komórek rakowych i przerzutów do innych organów. Bazując na znanych właściwościach przeciwrakowych pewnych, specyficznych składników odżywczych, badaliśmy wpływ diety wzbogaconej w lizynę, prolinę, argininę, kwas askorbinowy i ekstrakt z zielonej herbaty na wzrost guzów nowotworowych zainicjowanych poprzez implant ludzkich komórek raka prostaty PC3 w myszach szczepu nagiego (pozbawionych grasicy), jak również na ekspresję MMPs, VEGF, Ki 67, fibronektyny w badanych guzach nowotworowych i produkcję mucyn (barwienie PAS). Po tygodniu izolacji, 5-6 tygodniowe myszy (n=12) inokulowano komórkami raka prostaty PC-3(3x106). Po iniekcji myszy losowo podzielono na dwie grupy; grupa A była karmiona normalną dietą, a grupa B dietą z dodatkiem 0,5% specyficznej kombinacji składników odżywczych (NM). Po czterech tygodniach guzy nowotworowe zostaly wycięte, zważone i poddane analizie histologicznej. Uzyskane wyniki wykazały hamujące działanie diety zawierającej specyficzny zestaw substancji odżywczych (NM) na wzrost guzów nowotworowych u myszy. Analiza histologiczna wykazała podwyższony indeks mitotyczny i wydzielanie MMP-9 i VEGF w tkankach u myszy z grupy kontrolnej. Wzbogacenie diety w mieszaninę mikroelementów silnie hamowało wzrost guzów nowotworowych, bez jakichkolwiek skutków ubocznych, co sugerowałoby, ich potencjal przeciwrakowy. Potwierdzają to badania histologiczne, dokumentujące hamowanie wydzielania MMP-9 i VEGF oraz spadek indeksu mitotycznego - kluczowych parametrów w kontroli i zapobieganiu rozwoju nowotworów.

In Vivo Antitumor Effect of Ascorbic Acid, Lysine, Proline, and Green Tea Extract on Human Prostate Cancer PC-3 Xenografts in Nude Mice: Evaluation of Tumor Growth and Immunohistochemistry