Założone przez dr Ratha Przedsiębiorstwo Zdrowia jest ewenementem

na skalę światową: Wszystkie zyski przekazywane są na rzecz

powszechnie uzytecznej fundacji. Więcej...

Dr. Rath Health Foundation

Badania naukowe

Rak:

Oncology Reports. 2010;23(3):605-614.

Modulacja in vitro MMP-2 i MMP-9 w liniach komórkowych ludzkiego raka szyjki macicy i przez działanie cytokin, induktorów i inhibitorów.

Roomi MW, Monterrey JC, Kalinovsky T, Rath M, Niedzwiecki A.

Metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej (MMPs) wydzielane przez raka szyjki macicy i jajników, szczególnie MMP-2 i MMP-9, odgrywają kluczową rolę w inwazji i przerzutach nowotworów. Badaliśmy wpływ cytokinin, mitogenów, induktorów i inhibitorów ekspresji MMP-2 i MMP-9 w liniach komórkowych raka szyjki macicy i jajników. Ludzkie linie komórkowe raka szyjki macicy (HeLa i DoTc2-4510) i jajników (SK-OV-3) hodowano w odpowiedniej pożywce. Po osiągnięciu stanu konfluencji, komórki odpłukano przy użyciu PBS i inkubowano w pożywce bez surowicy z dodatkiem kilku różnych cytokinin, mitogenów i inhibitorów, w różnych stężeniach. Po 24 godzinach pożywkę usunięto i wykonano zymografię żelatynową w celu analizy sekrecji MMP-2 i MMP-9 oraz densytometrię w celu ich analizy ilościowej. Linie komórkowe HeLa i SK-OV-3 wydzielają MMP-2, podczas gdy komórki DoTc2-4510 produkują MMP-9. Traktowanie rakowych linii komórkowych raka szyjki macicy (HeLa i DoTc2-4510) PMA nie miało wpływu na ekspresję MMP-2 i umiarkowany stymulujący wpływ w rakowych liniach komórkowych SK-OV-3 raka jajników. MMP-9 była stymulowana przez 13-mirystynian, 13-octan forbolu, a poziom MMP-9 podniesiony był w DoTc2-4510. Czynnik nekrozy nowotworu alfa TNF-alpha) i interleukina -1beta (IL-1beta), miały nieznacznie hamujący wpływ na ekspresję MMP-2 w komórkach HeLa. Doksycyklina, galusan epigalokatechiny, mieszanka składników odżywczych, aktynomycyna-D, cykloheksamina, kwas retinowy i deksametazon hamują MMP-2 w liniach komórkowych HeLa i SK-OV-3 oraz hamują MMP-9 w DoTc2-4510. Nasze wyniki pokazują, że cytokininy, mitogeny, induktory i inhibitory mają dodatni lub ujemny wpływ na regulację ekspresji MMP-2 i MMP-9 w rakowych liniach komórkowych raka szyjki macicy i jajników, co sugeruje, że czynniki te mają zastosowanie w leczeniu tych nowotworów.

In Vitro Modulation of MMP-2 and MMP-9 in Human Cervical and Ovarian Cancer Cell Lines by Cytokines, Inducers, and Inhibitors