Założone przez dr Ratha Przedsiębiorstwo Zdrowia jest ewenementem

na skalę światową: Wszystkie zyski przekazywane są na rzecz

powszechnie uzytecznej fundacji. Więcej...

Dr. Rath Health Foundation

Badania naukowe

Rak:

Oncology Reports. 2009;22(6):1283-1291.

Modulacja MMP-2 i MMP-9, przez cytokininy, mitogeny i inhibitory, w liniach komórkowych nowotworu płuc i międzybłoniaka złośliwego.

Roomi MW, Monterrey JC, Kalinovsky T, Niedzwiecki A, Rath M.

Metaloproteinazy macierzy zewnętrzkomórkowej (MMPs) wydzielane przez nowotwór płuc i międzybłoniaka złośliwego, szczególnie MMP-2 i MMP-9, odgrywają kluczową rolę w rozprzestrzenianiu się nowotworu i przerzutów wywołanych nowotworem. Badaliśmy wpływ cytokinin, mitogenów i inhibitorów na ekspresję MMP-2 i MMP-9 w liniach komórkowych LC i MM. Ludzkie linie komórkowe LC (A-549) i MM (MSTO-211H) hodowano w odpowiedniej pożywce. Po osiągnięciu stanu konfluencji, komórki odpłukano przy użyciu PBS i inkubowano w pożywce wolnej od surowicy, z dodatkiem, w różnych stężeniach cytokinin, mitogenów i inhibitorów. Po 24 godzinach wykonano zymografię żelatynową w celu analizy MMP-2 i MMP-9 oraz densytometrię w celu ich analizy ilościowej. Komórki linii LC wydzielały tylko MMP-2, podczas gdy linia MM charakteryzowała się ekspresją MMP-2 i MMP-9. TNF-alpha, IL-1beta, LPS i PMA stymuluje MMP-2 w LC i hamuje MMP-2 w MM, ale nie ma wpływu na MMP-9. Doksycyklina, EGCG i NM hamują ekspresję MMP-2 i MMP-9, w obu liniach komórkowych. Aktynomycyna-D, cykloheksamina, kwas retinowy i deksametazon hamują MMP-2 w obu badanych rakowych liniach komórkowych i hamują MMp-9 w MM. Nasze wyniki pokazują, że cytokiny i inhibitory mają dodatni lub ujemny wpływ na regulację ekspresji MMP-2 i MMP-9 w LC i MM, wskazując na znaczenie kliniczne tych proteaz w kontroli LC i MM oraz ich patogenezy.

Modulation of MMP-2 and MMP-9 by cytokines, mitogens and inhibitors in lung cancer and malignant mesothelioma cell lines