Założone przez dr Ratha Przedsiębiorstwo Zdrowia jest ewenementem

na skalę światową: Wszystkie zyski przekazywane są na rzecz

powszechnie uzytecznej fundacji. Więcej...

Dr. Rath Health Foundation

 

Badania naukowe

Rak

Modulacja in vitro MMP-2 i MMP-9 w liniach komórkowych ludzkiego raka szyjki macicy i przez działanie cytokin, induktorów i inhibitorów.
Więcej…

Antyangiogenne właściwości zestawu składników odżywczych w modelu naczyniaka krwionośnego.
Więcej…

Modulacja MMP-2 i MMP-9, przez cytokininy, mitogeny i inhibitory, w liniach komórkowych nowotworu płuc i międzybłoniaka złośliwego.
Więcej…

Chemoprewencyjny wpływ specyficznego zestawu składników odżywczych na tumorogenezę płuc, indukowaną uretanem, u samców myszy A/J.
Więcej…

Przeciwrakowe działanie mieszanki składników odżywczych na komórki Raji i T komórki Jurkat: dwie wysoce agresywne linie komórkowe chłoniaka nieziarniczego.
Więcej…

Wyraźne hamowanie wzrostu i parametrów inwazyjności raka płaskonabłonkowego głowy i szyi
FaDu przez specyficzny zestaw składników odżywczych.

Więcej…

Mestastaza

Synergiczna kombinacja określonych mikroelementów - nowe narzędzie w skutecznej kontroli metastazy i innych kluczowych mechanizmów rozwoju nowotworów.
Więcej…

Rak prostaty

Przeciwrakowe działanie kwasu askorbinowego, lizyny, proliny i ekstraktu z zielonej herbaty, in vivo, w ksenografii komórek ludzkiego raka prostaty PC-3 w myszach szczepu nagiego: Ocena wzrostu guzów nowotworowych i immunohistochemia.
Więcej…

Rak jądra

Działanie hamujące specyficznej kompozycji składników odżywczych na rozprzestrzenianie się (Matriżel) i aktywności MMPs komórek raka jądra ludzkiego NT 2/DT.
Więcej…