Założone przez dr Ratha Przedsiębiorstwo Zdrowia jest ewenementem

na skalę światową: Wszystkie zyski przekazywane są na rzecz

powszechnie uzytecznej fundacji. Więcej...

Dr. Rath Health Foundation

Badania naukowe

Rak jądra:

Działanie hamujące specyficznej kompozycji składników odżywczych na rozprzestrzenianie się (Matriżel) i aktywności MMPs komórek raka jądra ludzkiego NT 2/DT.

M. Waheed Roomi, Vadim Ivanov, Tatiana Kalinovsky, Aleksandra Niedźwiecki i Matthias Rath
Dr. Rath Research Institute, Cancer Division, 1260 Memorex Drive, Santa Clara, CA 95050

Medical Oncology 2007, 24(2): 183-188

Abstrakt
Obecne leczenie raka jądra często związane jest z ryzykiem wystąpienia wtórnych nowotworów, bezpłodnością i cytotoksycznością. Bazując na hamującym metastazę potencjale kompozycji składników odżywczych (NM), zawierajacej lizynę, prolinę, argininę, kwas askorbinowy i ekstrakt z zielonej herbaty, badaliśmy jej wpływ na komórki raka jądra NT 2/DT, poprzez pomiar proliferacji / cytotoksyczności komórek, modulację sekrecji MMP-2 i MMP-9 oraz potencjał inwazyjny tych komórek rakowych. Komórki raka jądra ludzkiego NT 2/DT (ATCC) utrzymywano w roztworze DME. Po osiągnięciu stanu konfluencji, komórki poddano działaniu NM w stężeniach 0, 10, 50 i 100μg/mL w roztworze DME. Każdy wariant powtórzono trzy razy. Komórki poddano również działaniu PMA 200ng/Ml, w celu badania zwiększonego wydzielania MMP-9. Proliferację / cytotoksyczność komórek mierzono za pomocą testu cytotoksyczności MTT, aktywność MMP przez pomocy zymografii żelatynowej, z kolei inwazyjność komórek badano przy uzyciu Matriżelu. Badania wykazały, że wybrana kompozycja związków odżywczych nie miała istotnego wpływu na wzrost komórek raka jądra. Zymografia wykazała wydzielanie MMP-2 przez nie traktowane NM ludzkie komórki raka jądra oraz indukcję sekrecji MMP-9 w tych komórkach pod wpływem PMA. NM hamowała wydzielanie, zarówno MMP2 jak i MMP-9, zależne od stężenia mieszaniny NM, przy całkowitym zahamowaniu wydzielania MMP-9 w stężeniu NM 100μg/Ml. Inwazja komórek raka jądra w Matriżelu byla zredukowana o 84% przy stężeniu NM 50μg/Ml i 100μg/Ml (p=0,004). NM wyraźnie hamuje wydzielanie MMPs i inwazje komórek raka jądra, bez działania toksycznego, co wskazuje na potencjalną rolę NM jako czynnika przeciwrakowego.

Inhibitory Effects of a Nutrient Mixture on Human Testicular Cancer Cell Line NT 2/DT Matrigel Invasion and MMP Activity