Założone przez dr Ratha Przedsiębiorstwo Zdrowia jest ewenementem

na skalę światową: Wszystkie zyski przekazywane są na rzecz

powszechnie uzytecznej fundacji. Więcej...

Dr. Rath Health Foundation

Badania naukowe

Rak:

Tumori. 2009;95(4):508-513.

Chemoprewencyjny wpływ specyficznego zestawu składników odżywczych na tumorogenezę płuc, indukowaną uretanem, u samców myszy A/J.

Roomi MW, Roomi NW, Kalinovsky T, Rath M, Niedzwiecki A.

CELE I PODSTAWOWE INFORMACJE: Rozwój raka płuc, jednej z wiodących przyczyn zgonów na nowotwory, związany jest z działaniem substancji rakotwórczych, najczęściej tych obecnych w dymie tytoniowym. Badaliśmy in vivo wpływ diety uzupełnionej dodatkiem zestawu składników odżywczych, zawierającym lizynę, prolinę, argininę, kwas askorbinowy, ekstrakt z zielonej herbaty, N-acetylocysteinę, selen, miedź i mangan (NM), na rozwój indukowanego uretanem, raka płuc u samców myszy A/J.

METODY: Po tygodniu izolacji, siedmio-tygodniowe samce myszy A/J (n=25), ważące 17-19g podzielono na trzy grupy: grupę A (n=5), B (n=10), i C (n=10). Każdej myszy w grupie B i C podano dootrzewnowy zastrzyk z uretanem (1mg/ g masy ciała) w roztworze soli, podczas gdy grupa A otrzymała zastrzyk tylko z roztworem soli. Grupy A i B były utrzymywane na normalnej diecie, podczas gdy grupa C otrzymywała normalną dietę z dodatkiem 0,5% zestawu składników odżywczych (NM). Po 20 tygodniach, myszy uśmiercono, płuca wycięto i zważono, a guzy nowotworowe policzono i poddano badaniom histopatologicznym.

WYNIKI: Uretan wywołał u myszy rozwój guzów nowotworowych. Jednak średnia liczba guzów nowotworowych i średnia waga płuc u myszy na diecie z dodatkiem NM została wyraźnie zredukowana odpowiednio o 49% (P<0.0001) i 18% (P=0.0025), w porównaniu do myszy na diecie kontrolnej. Nie zaobserwowaliśmy ani wyraźnych różnic w przyroście masy ciała, ani w konsumpcji pożywienia wśród badanych myszy. Uszkodzenia płuc były morfologicznie podobne dla obu grup (gruczolaki), ale zmiany były mniejsze w grupie badanej.

PODSUMOWANIE: Wyniki wskazują, że ten zestaw składników odżywczych wpływa hamująco na rozwój indukowanych uretanem płucnych guzów nowotworowych u myszy.

Chemopreventive effect of a novel nutrient mixture on lung tumorigenesis induced by urethane in male A/J mice