Założone przez dr Ratha Przedsiębiorstwo Zdrowia jest ewenementem

na skalę światową: Wszystkie zyski przekazywane są na rzecz

powszechnie uzytecznej fundacji. Więcej...

Dr. Rath Health Foundation

Badania naukowe

Rak:

Experimental Oncology. 2009;31(4):214-219.

Antyangiogenne właściwości zestawu składników odżywczych w modelu naczyniaka krwionośnego.

Roomi MW, Kalinovsky T, Niedzwiecki A, Rath M.

Patogeneza naczyniaka krwionośnego jest wciąż w dużym stopniu niepoznana, a obecne jego leczenie, za pośrednictwem systemowego kortykosteroidu, winkrystyny i interferonu-alfa jest toksyczne i jego wyniki sa wciąż niezadowalające. Specyficzny zestaw składników odżywczych (NM) zawierający lizynę, prolinę, kwas askorbinowy i ekstrakt z zielonej herbaty wykazuje wyraźne antyangiogenne i przeciwnowotworowe działanie wobec wielu rakowych linii komórkowych.

CEL: Wykorzystując model hemangioendothelioma, badaliśmy skuteczność NM. Badaliśmy również działanie NM in vitro, oceniając żywotność komórek, sekrecję MMP, inwazyjność, morfologię i apoptozę.

METODY: Myszy pozbawione grasicy, 5-6 tygodniowe, inokulowano komórkami 3 x10(6) EOMA, poprzez wykonanie zastrzyku podskórnego, a następnie podzielono je na dwie grupy; grupa A była na normalnej diecie, a grupa B na normalnej diecie z dodatkiem 0.5% NM. 4 tygodnie później, myszy uśmiercono, a ich grasice wycięto, zważono i poddano badaniom histopatologicznym. Badaliśmy również działanie NM w warunkach in vitro.

WYNIKI: NM hamuje wzrost guzów o 50%. In vitro, NM wykazuje dawko- zależną cytotoksyczność, przy zastosowaniu stężeń 10, 100 i 1000 microg/ml, wynoszącą odpowiednio 10%, 30% i 55%. Inwazja komórek w Matriżelu była hamowana, przy stężeniu 50, 100 i 500 microg/ml, o odpowiednio 25%, 30% i 100%. NM indukuje dawko-zależną apoptozę komórek EOMA.

PODSUMOWANIE: Wyniki te wskazują, że NM może wykazywać terapeutyczne działanie w leczeniu niemowlęcego naczyniaka komórek śródbłonka i być może innych naczyniowych nowotworów skóry.

Antiangiogenic properties of a nutrient mixture in a model of hemangioma