Założone przez dr Ratha Przedsiębiorstwo Zdrowia jest ewenementem

na skalę światową: Wszystkie zyski przekazywane są na rzecz

powszechnie uzytecznej fundacji. Więcej...

Dr. Rath Health Foundation

Witaminy: szkodzą czy pomagają?

Rozstrzygającymi cechami są jakość i badania! O czym użytkownik suplementów diety powinien wiedzieć.

Niniejsza broszura dokumentuje wyniki badań produktów multiwitaminowych szeroko rozpowszechnionych w Europie. Zostały one porównane z mieszankami mikroskładników, opracowanymi i przetestowanymi naukowo. Wyniki tych badań mówią same za siebie.

Celem tej broszury nie jest piętnowanie, ale uświadomienie. Użytkownicy suplementów diety powinni domagać się badań od producentów, które potwierdzą bezpieczeństwo i skuteczność działania produktów. Pod koniec tej dekady nie powinna istnieć ani jedna firma produkująca suplementy diety, która nie prowadzi własnych badań. Tylko to przybliży nas do celu prewencyjnej opieki zdrowotnej.

Pobierz teraz (PDF, 3.17 MB)

Spis treœci