Założone przez dr Ratha Przedsiębiorstwo Zdrowia jest ewenementem

na skalę światową: Wszystkie zyski przekazywane są na rzecz

powszechnie uzytecznej fundacji. Więcej...

Dr. Rath Health Foundation

Uzasadnienie żądań reparacyjnych polskiego Rządu nie jest kompletne z punktu widzenia historii II Wojny Światowej

Polski rząd domaga się 1 miliarda dolarów, z tytułu reparacji wojennych, od Niemiec, największego kraju założycielskiego Unii Europejskiej. Jest to kolejny znak na to, iż polski Rząd jest silnie zaangażowany w ochronę swojego demokratycznego prawa do zachowania autonomiczności w dyktatorskim systemie rządów brukselskiej UE. W 40-stronicowym dokumencie poświęconym szacunkom zniszczeń i ofiar śmiertelnych, w Polsce, w czasie II Wojny Światowej, przedstawiono kalkulacje szkód materialnych, w wysokości 48,8 mld dolarów w 1939 roku, co odpowiada kwocie około 860 mld dolarów dzisiaj.

Aby dowiedzieć się więcej o ukrytej historii II Wojny Światowej i korzeniach brukselskiej UE, przeczytaj naszą książkę.

W naszej książce „Nazistowskie korzenie brukselskiej UE”, pokazujemy, jak to właśnie kartel IG Farben stał się głównym czynnikiem ułatwiającym realizację II Wojny Światowej. Kartel IG Farben złożony był z przedsiębiorstw Bayer, BASF, Hoechst (obecnie część Sanofi-Aventis), a także innych firm chemicznych i farmaceutycznych. Podczas procesów norymberskich w sprawie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości  kartelu IG Farben, które odbyły się między 14 sierpnia 1947 roku i 30 lipca 1948 roku, główny oskarżyciel do przeprowadzenia procesów następczych, Telford Taylor, określił managerów i kierownictwo kartelu IG Farben, jako „czarodziejów, którzy sprawili, że fantazje „Mein Kampf” stały się rzeczywistością”, „strażników wojskowych i państwowych sekretów Trzeciej Rzeszy” oraz „mistrzowskich budowniczych Wermachtu”.

Podobnie, w oficjalnym raporcie na temat IG Farben, przedstawionym przez amerykańskiego pułkownika Bernarda Bernsteina z amerykańskiego Biura Rządu Wojskowego dla Niemiec z listopada 1945 roku, wyraźnie stwierdzono, że „bez ogromnych możliwości produkcyjnych I.G. Farben, intensywnych badań i ogromnej sieci międzynarodowych powiązań, dalsze prowadzenie wojny przez Niemcy byłoby nie do pomyślenia i niemożliwe.

Po zakończeniu procesu norymberskiego, trzynastu menedżerów i kierowników IG Farben uznano za winnych i skazano na więzienie za popełnienie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, w tym niewolnictwa i masowych mordów.

Nasza książka „Nazistowskie korzenie brukselskiej UE", dowodzi ponadto, że kartel IG Farben, nie tylko odgrywał ważną rolę w II Wojnie Światowej, ale także był zaangażowany w projektowanie planów dotyczących powojennej Europy, pod wspólną kontrolą swoją i niemieckiej partii nazistowskiej. W książce opisujemy również, jak ten sam projekt kartelu IG Farben/nazistów został skutecznie wykorzystany do projektowania dzisiejszej brukselskiej UE. W oparciu o dziesiątki tysięcy wcześniej nieopublikowanych dokumentów historycznych, pochodzących z międzynarodowych archiwów, nasza książka ujawnia, że plany kartelu IG Farben, dotyczące "Europejskiego Obszaru Gospodarczego", jak wykazano w Procesie Norymberskim, stały się rzeczywistością.

W świetle tych faktów historycznych oraz w interesie tworzenia "Europy dla ludzi, przez Ludzi", w której chronione jest demokratyczne prawo do zachowania autonomii Polski, ważne jest, aby rząd polski w pełni rozumiał historyczne korzenie strategii brukselskiej Unii Europejskiej i interesów korporacyjnych, które do dzisiaj pozostają jej największymi beneficjentami.

25 września 2017r.