Założone przez dr Ratha Przedsiębiorstwo Zdrowia jest ewenementem

na skalę światową: Wszystkie zyski przekazywane są na rzecz

powszechnie uzytecznej fundacji. Więcej...

Dr. Rath Health Foundation

Europejska konsumencka grupa lobbingowa BEUC zdemaskowana: jest wspierana przez spekulanta walutowego Georga Sorosa i brukselską Unię Europejską

Autor PAUL ANTHONY TAYLOR

W niedawnym raporcie Europejska konsumencka grupa lobbingowa BEUC wzywa brukselską UE do wzmocnienia przepisów dotyczących suplementów diety w Europie. Niedorzecznie twierdząc, że konsumenci są rzekomo narażeni na "potencjalnie poważne skutki uboczne" podczas korzystania z nich, domaga się ona harmonizacji prawa europejskiego obejmującej wszystkie ich rodzaje. Ale podczas gdy BEUC pragnie przedstawić swoją analizę jako wiarygodną i niezależną, faktem jest, że w ciągu ostatnich lat obrachunkowych ta grupa lobbingowa była wspierana przez spekulanta walutowego i miliardera Georga Sorosa oraz brukselską UE.

Twierdząc, że reprezentuje i chroni interesy europejskich konsumentów, BEUC głosi, iż bada decyzje brukselskiej UE, które mogą ich dotyczyć.  Jednakże w dziedzinie odżywiania, pomimo obszernych dowodów, że zawartość składników odżywczych w naszej żywności spadła znacząco w ciągu ostatnich dziesięcioleci, BEUC od lat zajmuje przestarzałe naukowo stanowisko, że większość konsumentów nie potrzebuje żadnych suplementów i że zbilansowana dieta powinna zapewnić wszystkie niezbędne składniki odżywcze.

W związku z tym warto zauważyć, że BEUC i jej funkcjonariusze byli prominentnymi rzecznikami restrykcyjnej "dyrektywy suplementów żywnościowych" brukselskiej UE, która weszła w życie w Europie w lipcu 2002 roku. Wzbudzające głęboki sprzeciw europejskich zwolenników naturalnego zdrowia, ustanowienie ogólnoeuropejskich maksymalnie dozwolonych poziomów zawartości witamin i soli mineralnych w suplementach - czego BEUC się teraz domaga - jest deklarowanym celem tego dyktatorskiego ustawodawstwa.

Jest rzeczą znamienną, że choć BEUC opowiada się za rozbudową przepisów dotyczących suplementów diety, to z drugiej strony deklaruje, że chce „łatwiejszego dostępu do leków”. Na swojej stronie internetowej oświadcza, że "konsumenci powinni móc uzyskać odpowiednie leki w dobrej cenie i we właściwym czasie." Narzekając, że dostęp konsumentów do leków jest "poważnie utrudniony", twierdzi ona, że w szpitalach i aptekach są na wyczerpaniu leki, dla których rzekomo „nie ma dostępnej alternatywy".

BEUC, Soros, i brukselska UE

While claiming to defend consumers' interests from the Brussels EU, BEUC simultaneously receives an annual grant of 1.4 million from the construct.

Image by Sbastien Bertrand [CC BY 2.0 or CC BY 2.0], via Wikimedia Commons from Wikimedia Commons

W ciągu ostatnich lat obrachunkowych BEUC była wspierana przez tzw. Open Society Foundations, międzynarodową sieć programów dotacyjnych utworzoną przez spekulanta walutowego Georga Sorosa, inwestora i multimiliardera o długiej historii angażowania się w moralnie wątpliwe operacje finansowe. Domniemana rola Sorosa w wywołaniu azjatyckiego kryzysu gospodarczego w 1997 roku doprowadziła grupę krajów Azji Południowo-Wschodniej do nawoływania, aby był ścigany jako zbrodniarz.

Skazany za korzystanie z poufnych informacji we Francji przy zakupie i sprzedaży akcji Societe Generale w 1988 roku po rzekomym otrzymaniu informacji o planowanym korporacyjnym przejęciu banku, Soros także przez lata dużo inwestował w przemysł farmaceutyczny, kupując duże udziały w firmach takich jak Pfizer, Allergan, Abbott Laboratories i innych.

Ale Soros nie jest z pewnoscia jedynym kontrowersyjnym poplecznikiem BEUC

Podczas gdy okolo polowa jej przychodw pochodzi z krajowych organizacji czlonkowskich, BEUC otrzymuje rwniez roczna dotacje w wysokosci 1.400.000 z brukselskiej UE. W 2015 roku kwota ta stanowila 37% jej budzetu operacyjnego.

Co istotne, podobnie jak w przypadku wielu innych grup lobbingowych działających w Brukseli, biuro BEUC jest dogodnie zlokalizowane, bo zaledwie kilka ulic od gigantycznego budynku Berlaymont, siedziby brukselskiej Komisji UE. Równie wymownym i kolejnym dowodem bliskich relacji BEUC i Komisji UE jest to, że biografie Örjana Brinkmana (przewodniczący Grupy lobbingowej), Monique Goyens (jej dyrektor generalny) i Ursuli Pachl (jej zastępca dyrektora generalnego) są dostępne na stronie internetowej Komisji.

Licytowanie stawek u jej panów?

Biorąc pod uwagę te fakty, zwolennicy naturalnego zdrowia mogą również kiwać głowami i interpretować żądania BEUC co do rozbudowy przepisów dotyczących suplementów diety jako licytowanie stawek u swoich panów. W końcu otrzymywanie wsparcia od organizacji prowadzonej przez multimiliardera i spekulanta walutowego, inwestora Pharmy i skazanego za wykorzystywanie poufnych informacji trudno pogodzić z wartościami i wizerunkiem, które BEUC próbuje sobie przypisywać. Ponadto branie pieniędzy od tego właśnie aparatu politycznego, który obronie interesów konsumentów europejskich się sprzeciwia, pozbawia BEUC jakiejkolwiek wiarygodności i niezależności. W tym świetle określanie siebie jako "głos konsumentów w Europie" jest, delikatnie mówiąc, bardzo wątpliwe.

Wraz z rozpadem brukselskiej UE, który obecnie wyraźnie następuje, nadszedł czas, aby zakwestionować kłamstwa i oszustwa, którymi wodzono za nos Europejczyków od ponad pół wieku. Jeżeli na podstawie tego co widzą, europejscy konsumenci dojdą do wniosku, że BEUC nie jest rozwiązaniem, ale częścią problemu, to wina będzie leżeć po stronie tej organizacji.

13 października 2016 roku