Założone przez dr Ratha Przedsiębiorstwo Zdrowia jest ewenementem

na skalę światową: Wszystkie zyski przekazywane są na rzecz

powszechnie uzytecznej fundacji. Więcej...

Dr. Rath Health Foundation

Budowa nowoczesnego systemu opieki zdrowotnej w Polsce opartego na naturalnej prewencji chorób

Osiągnięcia postępu naukowego w dziedzinie nowoczesnych, naturalnych metod ochrony zdrowia, wymagają natychmiastowego zastosowania, dla korzyści milionów mieszkańców Polski i poza nią. Opracowanie to powstało w odpowiedzi na palące potrzeby zmian w obszarze opieki zdrowotnej, w kierunku skutecznej prewencji chorób i jest zaadaptowane do sytuacji w Polsce.

Przedstawia ono szanse na poprawę zdrowia mieszkańców poprzez praktyczne zastosowanie odkryć naukowych dr. Matthiasa Ratha, osiągnięć w dziedzinie medycyny komórkowej i naturalnych metod ochrony zdrowia. Nakreśla ono podstawowe zasady naturalnej prewencji chorób, konieczność powszechnej edukacji na temat zdrowia jak też kompleksowego działania, obejmującego współpracę różnych gałęzi działalności społecznej i ekonomicznej, oddziałujących na stan zdrowia publicznego (takich jak: polityka żywnościowa, edukacja, rolnictwo i ochrona środowiska).

Pobierz teraz (PDF, 5.78 MB)

Spis treœci