Założone przez dr Ratha Przedsiębiorstwo Zdrowia jest ewenementem

na skalę światową: Wszystkie zyski przekazywane są na rzecz

powszechnie uzytecznej fundacji. Więcej...

Dr. Rath Health Foundation

 

Likwidacja „brukselskiej UE“ – warunkiem wolności naturalnego zdrowia na świecie.

Likwidacja „brukselskiej UE“Ponad 250 tys. ludzi podpisało dotychczas petycję „Referendum w sprawie medycyny naturalnej“– kampanię, która ma na celu zapewnienie wolnego dostępu do naukowo udokumentowanych naturalnych terapii zdrowotnych wszystkim Obywatelom Unii Europejskiej („brukselskiej UE”). Ze wszystkich 27 krajów członkowskich brukselskiej UE płyną podpisy, przebieg kampanii koordynuje Fundacja Zdrowia Dr Ratha pod bannerem „Inicjatywa na rzecz europejskiego referendum”.

Pomimo imponującego, wciąż rosnącego wsparcia dla tej kampanii, Fundacji Dr Ratha znanym jest fakt, iż brukselska UE nie jest w jakimkolwiek stopniu zainteresowana spełnianiem żądań obywateli. Dlaczego? - Ponieważ brukselska UE jest dyktaturą, działająca poza zasadami wolności i demokracji. Ani 27 komisarzy wchodzących w skład komisji europejskiej – egzekutywy brukselskiej UE, ani przewodniczący brukselskiej Rady Europejskiej - Herman van Rompuy, nie zostali wybrani w demokratycznych wyborach przez Obywateli Europy. Zamiast tego, prawo wyboru własnego rządu zastąpione zostało interesami korporacyjnymi.

Brukselska EU-dyktatura stoi ponad prawem

Traktatu lizbońskiegoPoprzez „Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej“ - brukselska UE ustanowiła własne prawa bez wiedzy większości Obywateli Europy. Protokół ten powstał w grudniu 2009 r., jako dodatek do „Traktatu lizbońskiego“ (na którego mogło oddać swój głos mniej niż 1 procent Obywateli Europy!).

Niektóre przykłady:

Biorąc pod uwagę te fakty, nikt nie powinien więcej wątpić, że zreformowanie brukselskiej UE stoi pod znakiem zapytania. Żaden z polityków egzekutywy nie został wybrany w wyborach przez obywateli, dlatego równie iluzoryczna jest wiara, że konstrukcja UE kiedykolwiek będzie kierowała się potrzebami jej obywateli i reprezentowała ich interesy.

Główny cel brukselskiej UE

Teraz – bazując na postępach w dziedzinie naukowo udokumentowanych naturalnych terapii i odsetku wyzdrowień – można uratować życie milionów ludzi, chorych na raka, chorobę sercowo-naczyniową i inne choroby chroniczne. Tymczasem kartel odnawia swoje profity z chorób i tym samym jest odpowiedzialny za ludzkie cierpienia i śmierć, i w konsekwencji – za ludobójstwo.

Teraz – bazując na postępach w dziedzinie naukowo udokumentowanych naturalnych terapii i odsetku wyzdrowień – można uratować życie milionów ludzi, chorych na raka, chorobę sercowo-naczyniową i inne choroby chroniczne. Tymczasem kartel odnawia swoje profity z chorób i tym samym jest odpowiedzialny za ludzkie cierpienia i śmierć, i w konsekwencji – za ludobójstwo.

Głównym celem brukselskiej UE jest zlikwidowanie sektora naturalnego zdrowia i w ten sposób pozbycie się konkurencji dla przemysłu farmaceutycznego i jego multimiliardowego „biznesu z chorób”, w postaci nie opatentowanych naturalnych terapii zdrowotnych. Niewybrana w demokratycznych wyborach egzekutywa brukselskiej UE – reprezentując interesy wielonarodowych interesów firm farmaceutycznych – formułuje jednocześnie europejskie prawo, ale w swoim własnym interesie.

Przykładowo, przyjęła w 2002 r. tzw. „Dyrektywę w sprawie suplementów diety“, która dyktatorsko ogranicza rodzaje i dawki witamin, czy związków mineralnych. Aby zatuszować prawdziwą przyczynę ograniczeń, brukselska UE utrzymuje w nieszczery sposób, że dopuszczone dawki każdego jednego składnika odżywczego zostały ustalone naukowo na podstawie tzw. „naukowej oceny ryzyka”. W rzeczywistości jednak jest pewne, że większość obecnie proponowanych metod oceny ryzyka spożycia suplementów diety nie należy do metod naukowych i w rzeczywistości są one nad wyraz błędne.

Podobnie sprawa się ma z „Wytycznymi dla tradycyjnych ziołowych produktów leczniczych”, które to egzekutywa UE wprowadziła w 2004 r. – na mocy tych przepisów poddaje się naturalne roślinne substancje lecznicze ekstremalnie drogim procederom rejestracji. Jednocześnie te substancje roślinne, które nie otrzymały licencji – są zabronione i w trybie natychmiastowym wycofane z rynku. Poprzez zdziesiątkowanie sektora ziołowych produktów leczniczych, brukselska UE próbuje wyprzeć główne zagrożenie dla finansowych interesów swoich popleczników - wartego miliardy dolarów przemysłu farmaceutycznego.

Nie dość tego – brukselska UE próbuje wstrzymać rozpowszechnianie informacji o naturalnych terapiach i w 2006 r. ustanawia tzw. „Rozporządzenie w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych”. W ramach tego drakońskiego prawa, o ile komisja europejska nie wyda specjalnego pozwolenia, zabronione są wszystkie sugestie i wnioski dotyczące danego produktu, lub związku spożywczego i jego specyficznych, użytecznych właściwości odżywczych, jak również związku pomiędzy danym produktem/związkiem odżywczym a zdrowiem – nawet mimo przedłożonych dowodów naukowych. W ten sposób brukselska UE podejmuje działanie charakterystyczne dla wszystkich dyktatur politycznych – zakaz wolności wypowiedzi.

Aby dodatkowo wspomóc brukselską UE w tych działaniach, mających na celu zdziesiątkowanie sektora naturalnego zdrowia, w 2002 r. powołano do życia EFSA – Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności. Instytucja ta zamiast zajmować się sprawami, co do których została powołana, czyli poprawą bezpieczeństwa żywności i ochroną konsumenta, EFSA zajmuje się nieustannie i systematycznie zwalczaniem nie-podlegających patentom naturalnych metod terapii i informacji na ich temat, w całej Europie.

Za kulisami rozstrzygającą rolę odgrywają naukowe gremia EFSA, w szeregach których nie znajdziemy niezależnych ekspertów, ale tzw. członków komitetu naukowego, którym pozwala się świadomie na kontakty z przedsiębiorstwami farmaceutycznymi, chemicznymi, biotechnologicznymi i rolniczymi. A co więcej - po tym, jak organizacja ta na swoich stronach internetowych zamieściła „deklarację o braku konfliktów interesów, aby zapewnić niezależność prowadzonej pracy naukowej i innych działań“ – jednocześnie otwarcie chroni interesy korporacyjne. W obliczu tych faktów nie jest zatem niespodzianką, że zdecydowana większość z ponad 44000 informacji zdrowotnych do „ogólnych funkcji” zostało odrzuconych, zgodnie z powyższym „Rozporządzeniem w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych”.

Znajomość tych faktów powinna raz na zawsze obalić iluzoryczną pewność, że nawet najbardziej przekonujące apele do brukselskiej UE, by chronić nasze suplementy diety i nasze prawo do zdrowia, kiedykolwiek odniosą skutek – poza, być może, ironicznym grymasem na twarzach „komisarzy europejskich” i innych reprezentantów interesów kartelu farmaceutycznego.

Zamiast poddawać się tej iluzji, każdy z nas powinien znać katastrofalne skutki panowania kartelu nad brukselską UE: Teraz – bazując na postępach w dziedzinie naukowo udokumentowanych naturalnych terapii i odsetku wyzdrowień – można uratować życie milionów ludzi, chorych na raka, chorobę sercowo-naczyniową i inne choroby chroniczne. Tymczasem kartel odnawia swoje profity z chorób i tym samym jest odpowiedzialny za ludzkie cierpienia i śmierć, i w konsekwencji - za ludobójstwo.

Nazistowskie korzenie brukselskiej UE

Nazistowskie korzenie brukselskiej UEJeżeli Europejczycy nie chcą powtórzyć błędów przeszłości – i znów zapłacić za nie życiem milionów ludzi – już najwyższy czas, by szeroko rozwinąć społeczną świadomość na kryminalną historię kartelu farmaceutycznego.

Przed ok. 75 laty, największy wówczas kartel chemiczno- farmaceutyczny – IG Farben, składający się z firm: Bayer, BASF i Hoechst i innych wielonarodowych przedsiębiorstw – finansował wejście na szczyt innej dyktatury – nazistowskiego reżimu w Niemczech. Zarówno wówczas, jak i dziś – cel kartelu pozostaje taki sam: zawładnięcie i kontrola Europy i Świata wszystkimi dostępnymi środkami: politycznymi, ekonomicznymi i militarnymi.

Jak opisano w przełomowej książce „Nazistowskie korzenie brukselskiej UE” – kluczowi architekci brukselskiej UE wywodzą się z tych samych szeregów technokratów, którzy wcześniej zaprojektowali plany powojennej Europy pod kontrolą nazistów. Te fakty, ukrywane przez ponad 70 lat przed Obywatelami Europy, wyjaśniają, dlaczego niedemokratyczna istota brukselskiej UE wykazuje tak szokujące podobieństwo do powojennych planów nazistów utworzenia „europejskiej strefy gospodarczej“.

Związek z Codex-Alimentarius

Związek z Codex-AlimentariusGłównym celem Fundacji Zdrowia Dr Ratha jest budowa nowego światowego systemu opieki zdrowotnej, opartego o naukowe postępy medycyny komórkowej w dziedzinie badań nad witaminami. Osiągnięcie tego celu przyczyni się to tego, iż choroba sercowo-naczyniowa, rak, AIDS i inne choroby chroniczne, nie będą znane przyszłym pokoleniom. Obecnie jednak kartel farmaceutyczny próbuje za wszelką cenę zapobiec osiągnięciu tego celu, a jednocześnie stara się wprowadzić model brukselskiej UE w innych krajach świata, by w ten sposób zyskać kontrolę nad całymi kontynentami.

Ważnym partnerem międzynarodowych aspiracji kartelu, który jednocześnie również ogranicza dostęp do naturalnych terapii, jest tak zwana komisja Codex Alimentarius (Codex), twór w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), finansowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Główne aktywności powstałej w 1963 r. komisji Codex kręcą się wokół światowego projektu norm dla wszystkich produktów żywnościowych, w tym również suplementów diety. Działając wspólnie – blok 27 państw członkowskich brukselskiej UE dopasowuje w coraz szerszy sposób własne przepisy dotyczące żywności i suplementów diety do norm Codexu, jak również odpowiednio do przepisów prawnych brukselskiej UE.

Poprzez wprowadzenie ograniczeń Codexu na suplementy diety w regionach, takich jak: południowo-wschodnia Azja (poprzez Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN), Afryka (Unia Afrykańska), Ameryka Południowa (Mercosur i Unia Narodów Ameryki Południowej), Ameryka Północna (Unia Ameryki Północnej), kartel farmaceutyczny realizuje swój cel, którym jest utworzenie z milionów ludzi rynku dla swoich patentowanych, syntetycznych leków.

Podsumowanie

Co muszą teraz zrobić Obywatele Europy

Aby zapewnić wolność dla naturalnego zdrowia w skali globalnej, Obywatele Europy muszą podjąć następujące ważne działania:

Gdy wypełnione zostaną powyższe zadania, nie tylko zachowana zostanie wolność zdrowia Obywateli Europy, ale również kartel nie osiągnie własnego celu, jakim jest narzucenie światu modelu brukselskiej UE.

Zdemaskowanie europejskich polityków – jako marionetek kartelu farmaceutycznego

Prosimy Obywateli Europy, by odpowiedzi, które nadeszły od polityków, przesłali na adres: info@dr-rath-foundation.org

Za Państwa zgodą, udostępnimy te odpowiedzi na naszych stronach internetowych (przy czym dane osobiste będą utajnione).

Ujawnienie tych listów jednoznacznie wyjaśni, którzy politycy europejscy działają w myśl zasad demokracji, a którzy (świadomie, lub nieświadomie) są tylko marionetkami kartelu farmaceutycznego.

Wolność naturalnego zdrowia na świecie może być zapewniona tylko wówczas, gdy dowiemy się ilu polityków służy jedynie jako marionetki interesów korporacyjnych. Poprzez Państwa pomoc w zdjęciu tych polityków i zastąpieniu ich prawdziwie demokratycznymi deputowanymi - Obywatele Europy oddadzą nieocenioną usługę całej ludzkości.