Założone przez dr Ratha Przedsiębiorstwo Zdrowia jest ewenementem

na skalę światową: Wszystkie zyski przekazywane są na rzecz

powszechnie uzytecznej fundacji. Więcej...

Dr. Rath Health Foundation

 

Drodzy strażnicy pamięci Auschwitz, szanowni dygnitarze, drodzy przyjaciele – mam zaszczyt powitać Was w imieniu naszej fundacji!

Bardzo dziękuję panu Augustowi Kowalczykowi, pani Helenie Wiśle i fundacji – Pomnik Hospicjum miastu Oświęcim za wielki wysiłek włożony w organizację tego spotkania. Ponad 4 lata temu spotkałem po raz pierwszy Augusta Kowalczyka na konferencji naszej Fundacji w Hadze, w Holandii. Właśnie tam po raz pierwszy podzielił się on z nami swoimi doświadczeniami na temat Auschwitz, potem spotykaliśmy się jeszcze wiele razy. Miałem także honor spotkania się z innymi strażnikami pamięci, byłymi więźniami Auschwitz.

Dzisiaj zdecydowaliśmy się wziąć udział w „Sztafecie pamięci i sztafecie życia” i w przekazaniu jej dla następnych generacji. Misja niesienia pamięci o was - tych, którzy ocaleli z Auschwitz i przekazania tej pamięci następnym generacjom jest to najwyższy honor, jakiego może dostąpić każda organizacja i każdy człowiek.

Dziś nie jesteśmy sami, jest z nami pamięć milionów ludzi brutalnie zamordowanych w obozie koncentracyjnym Auschwitz, w Stammlager Birkenau i IG KZ Monowice; Ludzi z Polski, Czech, Słowacji, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Grecji, Holandii, Norwegii, Rosji, Jugosławii i wielu innych krajów.

Są wsrod nich Żydzi, Słowianie i wielu innych, którzy zostali zamordowani z powodu swojej rasy albo narodowości. Dziś my chylimy czoła przed wami i jesteśmy tu dla uczczenia i przekazania tej pamięci. Jestem szczególnie zaszczycony tym, że jestem dziś tu z wami - strażnikami pamięci, ponieważ urodziłem się w Niemczech. Zanim przejdziemy dalej chciałbym skłonić się przed wami jako Niemiec i poprosić was o przebaczenie za zbrodnie popełnione przez Niemców tu w Auschwitz i na całym świecie.

Jednak dzisiaj jesteśmy tu po to, by chronić życie i godność człowieka – wartości, które były najbardziej gwałcone w przeszłości i stanowią istotę tego, co musimy chronić dla przyszłych pokoleń. Konferencja ta ma miejsce na skrzyżowaniu dróg historii:  z jednej strony jesteście wy - którzy ocaleli i pragną przekazać sztafetę życia dla następnych pokoleń. Z drugiej zaś strony jest ludzkość, która stoi w obliczu zagrożenia, gdzie oficjalnie mówi się o możliwości wybuchu 3 wojny. Taka wojna będzie bez wątpienia nuklearnym holokaustem i doprowadzi ludzkość do całkowitego upadku. Dzisiejsza konferencja pozwoli wyeksponować te wszystkie grupy interesów, które w sposób otwarty przygotowują 3 wojnę światową, mimo, że wysyłają wiadomości o pokoju do całego swiata.

Tak wiele nauczyliśmy się z waszej historii – od was strażników pamięci Auschwitz; niesiecie ze sobą informacje i doswiadczenia, które muszą być chronione dla przyszłych pokoleń, odkrywacie fakty, które potwierdzają zawartość różnych dokumentów historycznych. Jednak to my musimy przekazać tą lekcję historii przyszłym pokoleniom – tylko wtedy będziemy zdolni obronić się przed powtórzeniem tych zbrodni, które miały miejsce tu w Auschwitz i innych miejscach.

 Przygotowanie do 2 wojny zaczęło się, w 1925, kiedy to Bayer, BASF, Hoechst i inne niemieckie firmy utworzyły kartel pod nazwą IG Farben Industrie. Celem tego kartelu była ekspansja globalnego rynku kluczowych sektorów m. in. chemicznego, farmaceutycznego i petrochemicznego. W 1925 roku, kiedy kartel ten został założony, wartość zaangażowanych środków wyniosła okolo 11 miliardów marek niemieckich i kartel zatrudniał więcej niż 80 tysięcy ludzi. Jedną ze strategii przemysłów, nad którymi IG Farben sprawował kontrolę – był farmaceutyczny biznes inwestycyjny. Było im wiadome, że ta gałąź nie jest przemysłem „zdrowia”, ale inwestycją, która określała ludzkie ciało jako rynek zbytu. Inwestycja ta została oparta na kontynuacji i ekspansji chorób, jako miliardowego rynku dla leków farmaceutycznych. Pierwotnym warunkiem dla istnienia tego globalnego monopolu biznesu inwestycyjnego była próba systematycznego eliminowania wszystkich naturalnych terapii, których nie można patentować.

W 1933 r. IG Farben stało się największym inwestorem ruchu nazistowskiego, którzy dzięki temu rośli w siłę i w następnych latach ten niemiecki kartel farmaceutyczny współpracował i brał udział w militarnym podboju Europy. Jest dokument z 20 lipca 1940 r. napisany przez dyrektora Ig Farben - Dr von Knierien – do rządu nazistowskiego, krótko po zwycięstwie nad Francją. W tym liście przedstawiona jest strategia, w jaki sposób IG Farben – zamierza odegrać kluczową rolę w Europie. List ten zawiera wytyczne dotyczące faktycznej waluty, formalnego prawa patentowego, a nawet europejskiego systemu sądowego - wszystkie te dziedziny pod kontrolą nazistowskiej koalicji IG Farben.

W Auschwitz IG Farben zbudowało największy przemysłowy kompleks w Europie, by produkować chemikalia i materiały wybuchowe na potrzeby 2 wojny i frontu wschodniego. Te 25 km kwadratowych powierzchni przemysłowej i masowa ekspansja położonych nieopodal obozów koncentracyjnych, ktore dostarczaly przymusowej sily roboczej, to wszystko było finansowane z linii kredytowej Deutsche Bank w wysokości prawie 1 miliarda niemieckich marek. Oddział farmaceutyczny Bayer wykorzystywał tysiące więźniów w śmiercionośnych eksperymentach w celu testowania substancji chemicznych, jako tzw. chemioterapii. Podczas norymberskiego trybunału zbrodni wojennych,24 menadżerów z IG Farben było sądzonych w procesach przeciwko zbrodniom ludobójstwa i wielu z nich zostało skazanych w latach 1947-1948. Prokuratorem tego trybunału był Telford Taylor, ktory tak opisał ten proces – bez IG Farben 2 wojna światowa nie byłaby możliwa! Przez 6 dziesięcioleci ta bardzo ważna dokumentacja przeciwko szefom IG Farben była ukryta w archiwach, dopiero w lipcu tego roku, po 6 dekadach milczenia nasza fundacja zdobyła dostęp do tych dokumentów i opublikowała ponad 40 tys. stron w Internecie. Od dziś każdy - począwszy od dzieci poprzez dorosłych- może czytać i studiować te dokumenty online na całym świecie. Na początku zimnej wojny niektorzy przedstawiciele kierownictwa IG Farben, którzy byli sądzeni w Norymberdze- zostali ponownie powołani na wysokie stanowiska w przemyśle niemieckim:

Karl Wurster – szef firmy chemicznej produkującej cyklon B – gaz używany tu w komorach Auschwitz, został szefem BASF.

 Fritz ter Meer – dyrektor Bayer i IG Farben, był sądzony w Norymberdze za ludobójstwo, wykorzystywanie do prac niewolniczych i zbrodnie popełnione w Auschwitz. Został zwolniony zaledwie po 4 latach, a w 10 lat po tym, jak został sądzony w Norymberdze przywrócono go na stanowisko prezesa zarządu BAYER.

Hans Globke – który był współautorem norymberskiego prawa rasowego, odpowiedzialny za nowe prawa nowo tworzonej wielkiej rzeszy europejskiej obejmującej kraje okupowane przez nazistów podczas 2 wojny – po wojnie stał się ministrem w biurze kanclerza Adenauera. Jako „szara eminencja” i poza jakąkolwiek kontrolą parlamentarną Globke kontroluje wszystkie istotne aspekty życia politycznego w powojennych Niemczech. Począwszy od tajnych służb poprzez plany kartelu farmaceutyczno-paliwowego, żeby podbić Europę tym razem pod nowo-skonstruowaną Unią Europejską.

Walter Hallstein był wybitnym profesorem prawa nazistowskiego, który w słynnej mowie w 1939 r. zacytował jedno z najważniejszych praw, które panowało w krajach okupowanych – prawo ochrony niemieckiej krwi i honoru. W 1957 ten sam prawnik od „krwi i honoru” stał się kluczowym architektem Unii Europejskiej – pierwsza osobą w Europejskiej Komisji – ciała wykonawczego, decydującego jak rządzić Europą bez demokratycznej kontroli.

Naziści i ludzie z IG Farben podpisali dokument ustanawiający Komisję Europejską jako niepodważalną strukturę politbiura i koncernów farmaceutycznych w powojennym rządzeniu Europą. Jako bezpośredni rezultat tego układu, decyzje parlamentu europejskiego mają mały – jeśli w ogóle - wpływ na prawa i na dyrektywy europejskie i na życie 400 mln ludzi mieszkających w Europie. W tym samym czasie wybory do parlamentu Europejskiego są maskaradą oszukującą ludzi w Europie przez stworzenie fasady struktury europejskiej, jako demokratycznego systemu.

Podstawą każdej demokracji jest wola ludzi. Jeżeli władza wykonawcza nie jest kontrolowana poprzez wolę ludzi to wówczas demokracja zmienia się w dyktaturę. Dziś cień IG Farben ciągle jeszcze rozciąga się nad Europą, dziś cele następców IG Farben są urzeczywistniane przez międzynarodowy kartel farmaceutyczno- petrochemiczny z innych krajów, ale kierunki są takie same, jak te podczas 2 wojny – by ustanowić i kontrolować rynek europejski od Lizbony po Sofię - dziś poprzez leki i inne produkty technologiczne.

Dziedziny, nad którymi te grupy sprawują dziś kontrolę pokrywają znacznie więcej aspektow społecznych i dotyczą życia każdego człowieka na wszystkich kontynentach. Obejmują one patenty, pozwalające utrzymać kontrolę nad każdą molekułą biologiczną – dziedzictwem życia, a także nad roślinami modyfikowanymi genetycznie – pozwalając przez to na kontrolę naszej codziennej diety i suplementacji. Najbardziej znany jest farmaceutyczny „biznes z chorobami”, którego rzekomą podstawą jest „utrzymanie zdrowia”. Bazuje on na obietnicy zdrowia tymczasem jego egzystencja jest oparta o kontynuację i ekspansję chorób, jako rynku dla opatentowanych leków. Wiemy dziś, że choroby serca, nowotwory, choroby zakaźne są uleczalne. Dlatego działalność tego przemysłu jest zbrodnią przeciwko ludzkości, rezultatem tego nieetycznego biznesu i przemysłu jest liczba ofiar, która przekroczyła 1 mld ludzi - liczbę obejmującą ofiary wszystkich wojen na świecie.

Pod pretekstem walki z terroryzmem ta sama Komisja Europejska wprowadza dyrektywy przekształcające Europę w „orwellowski” kontynent. Zgodnie z ostatnią dyrektywą, od dzisiaj wszystkie telefony, emaile będą rejestrowane i przechowywane, nie tylko wasze – ale 400 mln mieszkańców z całej Europy. Nie jest trudno zrozumieć, co te narzędzia znaczą w rękach grup interesów, które tak często nadużywały swojej władzy w przeszłości.

Nasze spotkanie odbywa sie w miejscu gdzie przecinają się drogi historii. Polityczni liderzy krajów przodujących w eksporcie przemysłu farmaceutyczno – petrochemicznego: USA, Niemcy, Francja, Wielka Brytania publicznie mówią o 3 wojnie światowej i deklarują użycie broni nuklearnej. Mówią o holokauście nuklearnym, o wprowadzeniu stanu wojennego na skalę globalną. Takie same interesy stały za 2 wojną. Mogą one zostać użyte ponownie. Takie plany, o których trudno mówić, mogą zostać zrealizowane tylko wtedy, gdy pozostaną w ukryciu. Jeśli nie zdobędziemy się na to by o tym mówić i jeśli temu nie zapobiegniemy. Jeśli te plany zostaną wyeksponowane na światło dzienne to nigdy nie będą mogły być zrealizowane.

Od dziś - jeśli nawet taka wojna, która jest nie do pomyślenia, zacznie się w interesie, o którym myślimy – nie może odnieść sukcesu, bo cały świat wskaże na stojące za nią interesy.

Dziś jesteśmy tu razem, ponieważ Auschwitz jest symbolem największej zbrodni w historii ludzkości. Poprzez przejęcie sztafety życia przez nas i inne organizacje składamy obietnicę, że nie spoczniemy dopóki Auschwitz nie stanie się początkiem drogi do przyszłości. Tylko wtedy, kiedy wskażemy tych, którzy stali za 2 wojną - my i przyszłe pokolenia będziemy w stanie ochronić pokój na naszej planecie, tylko wtedy, kiedy zidentyfikujemy biznes z chorobami i z naszym pożywieniem, z przestarzałą formą energii – będziemy zdolni do budowania świata zdrowia, pokoju i sprawiedliwości społecznej.

Pierwszym krokiem jest powołanie „Konstytucji dla Europy przez ludzi - dla ludzi” przez was, którzy przeżyli Auschwitz - wiarygodnych strażników pamięci naszych czasów. Sztafeta pamięci i sztafeta życia została nam przekazana i wołamy do każdego, by się przyłączył - starzy i młodzi, ze wschodu i zachodu, ludzie i organizacje – przyłączcie się, by zainicjowac ruch życia, by nieść tą sztafetę i pamięć Auschwitz i użyć je do budowana świata zdrowia i trwałego pokoju. Dziękuję!