Założone przez dr Ratha Przedsiębiorstwo Zdrowia jest ewenementem

na skalę światową: Wszystkie zyski przekazywane są na rzecz

powszechnie uzytecznej fundacji. Więcej...

Dr. Rath Health Foundation

 

Tworzymy zdrowy, pokojowy i sprawiedliwy społecznie świat

 

Drodzy Ocaleni z obozu koncentracyjnego w Auschwitz,

drodzy Strażnicy Pamięci, drodzy Przyjaciele Ruchu Życia.

Tematem mojego wystąpienia jest “Ruch Życia – Fundacja nowego świata”.

Swoje przemówienie dedykuję Augustowi Kowalczykowi, więźniowi obozu koncentracyjnego w Auschwitz, którego spotkałem wiele lat temu. August „odszedł”, jednak wiemy, że jest dziś tutaj z nami.

Auschwitz jest miejscem świętym na naszej planecie.

Jest to święte miejsce dla milionów ludzi, którzy stracili tu swoje życie.

To miejsce jest świętym, ponieważ spotykają się tu zarówno Ocaleni z tego ludobójstwa, jak również rzedstawiciele następnych pokoleń. Wszystkim nam przyświeca jeden wspólny cel: Nigdy więcej!

Auschwitz jest miejscem świętym również dlatego, ponieważ przyszłe pokolenia znajdą tu odpowiedź na pytanie “Dlaczego”:

Odpowiedź na te pytania, które uwarunkują, zarówno nasze życie, jak i życie przyszłych pokoleń znajduje się tu w Auschwitz.

Samo Auschwitz było nie tylko miejscem najbardziej niesławnego nazistowskiego obozu koncentracyjnego, ale również miejscem największego zakładu przemysłowego Europy, czasu II wojny światowej – IG Auschwitz, spółki w 100% zależnej od IG Farben – niesławnego kartelu, utworzonego przez niemieckie firmy farmaceutyczno-chemiczne: BAYER, BASF i HOECHST. Fakt, że obóz koncentracyjny i duży na 24 km2 zakład chemiczny znajdowały się w odległości zaledwie kilku kilometrów od siebie, nie było wcale przypadkiem.

Olbrzymi popyt, na niewolniczą pracę dla tego zakładu chemicznego, przekształcił mały obóz koncentracyjny Auschwitz w obóz masowej zagłady. Obóz wyposażony został w maszyny śmierci, służące do pozbywania się wyeksploatowanych robotników przymusowych, służący eksterminacji ludności żydowskiej, słowiańskiej, nie-aryjczyków, a także jeńców wojennych z Polski, ZSRR i wielu innych narodów europejskich.

Po II wojnie światowej, Trybunał w Norymberdze ustalił, że kartel IG Farben był nie tylko odpowiedzialny za przerobienie Auschwitz w obóz masowej zagłady, ale również, jak dowodzą materiały sądowe: bez finansowego, technicznego i logistycznego wsparcia dla niemieckiego przemysłu wojennego przez IG Farben, II wojna światowa nigdy nie miałaby miejsca. W rzeczywistości kartel rozpętał tą straszną wojnę w celu zdominowania świata i rynków gospodarczych dla swoich patentów, jak również produktów chemicznych i farmaceutycznych.

Dla osiągnięcia globalnego podboju, kartel wraz z nazistami poświęcił życie milionów ofiar. Amerykańscy prokuratorzy w Norymberdze nazwali ten układ „koalicją” a nawet „małżeństwem” nazistów z IG Farben.

W rzeczywistości, tylko wtedy, gdy zrozumiemy, że wojny światowe są napędzane przez interesy ekonomiczne, jak również to, że interesy korporacyjne są tak wielkie, iż są w stanie poświęcić życie milionów ludzi – tylko wtedy będziemy mogli zapobiec kolejnym wojnom w przyszłości.

Klucz do przetrwania ludzkości, leży właśnie tu w Auschwitz. W miejscu, w którym śmierć milionów istnień ludzkich jest na zawsze związana z IG Auschwitz, korporacji nastawionej na pomnażanie zysków.

Po zakończeniu II wojny światowej, spadkobiercy IG Farben wydali miliardy, aby zniszczyć dowody i aby wymazać z kart podręczników historii prawdę o tym, co się naprawdę stało. Zrobili to z jednego, prostego powodu – te same interesy korporacyjne mogą rozpocząć kolejną próbę podboju świata.

Nic dziwnego, że oficjalne zapisy Trybunału Zbrodni Wojennych w Norymberdze przeciwko IG Farben pozostały w ukryciu przed opinią publiczną przez ponad 7 dekad.

Latem 2007 r. nasza Fundacja postanowiła zakończyć to tuszowanie kryminalnej historii kartelu chemicznego publikując ponad 40 tys. stron, oficjalnych dokumentów Trybunału Norymberskiego w Internecie – dla wszystkich – na całym świecie. Dzięki ujawnieniu prawdziwych korzeni ekonomicznych II wojny światowej i zbrodni popełnionych na ludzkości, chcieliśmy ukrócić chciwość interesu korporacyjnego.

Kilka miesięcy później, w listopadzie 2007 r. nasza Fundacja otrzymała z rąk Ocalałych z KL Auschwitz i innych nazistowskich obozów koncentracyjnych pałeczkę „Sztafety Życia”. Ze względu na ogromny prestiż, jak również na powagę moralną i etyczną tych, którzy przeżyli to piekło, jest to jedna z najbardziej prestiżowych nagród, jaką tylko może otrzymać organizacja.

Po ceremonii przekazania “Sztafety Życia” August Kowalczyk zapytał mnie: „Co masz zamiar zrobić z tym wyróżnieniem?” Odpowiedziałem, że pewnego dnia powstanie „Ruch Życia”, który z wniosków wyciągniętych z tragedii Auschwitz będzie budował lepszy świat. Ten Ruch będzie realizowany przez młodych ludzi, dla których wiedza ta będzie zarazem motywacją, jak i wytyczną do działania.

Dziś spotykamy się tu w Oświęcimiu z Ocalałymi, którzy przeżyli KL Auschwitz, w miejscu narodzin „Ruchu Życia”. To miejsce to początek, który zobowiązuje mnie do działania i nie poddania się, dopóki nie osiągniemy naszych celów – zapewnienia podstawowych praw człowieka: prawa do życia, swobodnego dostępu do służby zdrowia, prawa do zdrowej, niezmienionej genetycznie żywności, do czystej wody, do odnawialnej energii, jak również do kompleksowego niezależnego szkolnictwa.

Obiecuję, wraz ze wszystkimi tu zgromadzonymi, wracać tu co roku by informować o naszych postępach. I każdego roku będziemy zabierać ze sobą kilku młodych ludzi, aby umożliwić im zaangażowanie się w tą sprawę.

Jednym z powodów, dla którego jestem tutaj dzisiaj, jest fakt, że jako naukowiec miałem przywilej wkładu w rozwój medycyny, a mianowicie – jeśli nie całkowitą eliminację, to znaczące zmniejszenie najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, w tym chorób układu krążenia i raka.

Te przełomowe odkrycia naukowe, które mogą ocalić miliony istnień nie były mile widziane przez istniejący status quo. W ciągu ostatnich dziesięcioleci, lobbyści farmaceutyczni, medyczni i polityczni wytoczyli ponad 100 pozwów sądowych, skierowanych przeciwko naszym badaniom. Celem było sabotowanie tego przełomu w medycynie i zabezpieczenie rynku zbytu opatentowanych leków na szeroko rozprzestrzenione choroby - interesu wartego biliony dolarów i euro.

Te same grupy korporacyjnych interesów: przemysłu chemicznego i farmaceutycznego, odpowiedzialne za zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione przed laty - właśnie tutaj w Auschwitz - ponownie ryzykują życie milionów ludzi, uniemożliwiając im dostęp do informacji ratujących życie o naukowo udowodnionych korzyściach zdrowotnych naturalnych metod ochrony zdrowia.

Pewnego wieczoru, podczas kolacji zapytałem Augusta Kowalczyka: “August, co łączy Twoje życie z moim?” Jego odpowiedź była krótka: “IG Farben”.

I dodał: “Ale twoja walka dzisiaj jest dużo trudniejsza niż nasza wtedy”. Byłem w szoku. Oto człowiek, który uciekł z obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie pomordowano miliony ludzi twierdzi, że nasza misja jest trudniejsza niż jego przeżycia czasu II wojny światowej. Zapytałem go: „Co sprawia, że tak mówisz?” Odpowiedział: “My mogliśmy zobaczyć naszych przeciwników – ty nie możesz, bo są w ukryciu.” Nigdy nie zapomnę tej rozmowy. Z tego właśnie powodu, "Ruch Życia" przeciwstawia się interesom korporacyjnym, które narażają życie milionów ludzi z żądzy chciwości korporacji.

"Ruch Życia" jest jedyną alternatywą, jeśli nie chcemy, aby kartel przejął naszą planetę i zniewolił ją na przyszłe pokolenia. Naszym celem jest rozwijanie tej alternatywy dla chemicznych leków, paliw kopalnych i innych przestarzałych monopoli technologicznych kartelu, jak również przerwanie spirali milczenia i rozpowszechnianie tych informacji na całej planecie, w celu wyzwolenia się spod jarzma kartelu.

Zainteresowane strony kartelu wiedzą, że czas zaczyna im uciekać. W dziedzinie opieki zdrowotnej, kartel traci długoterminowe przychody bilionów dolarów i euro w skali roku, na rzecz przełomu w zdrowiu naturalnym i medycyny komórkowej, która zastępuje syntetyczne leki. Tak samo ma się rzecz z alternatywnymi źródłami energii i monopolem kartelu na paliwa kopalne i energię jądrową.

Z analizy historycznej wynika, że dziś kartel broni swego prawa do istnienia i do rządzenia światem.

Tylko wtedy, gdy przyjrzymy się bliżej tej analizie będziemy mogli zdać sobie sprawę z wymiaru oszustwa i jawnych kłamstw, w które jesteśmy obecnie uwikłani:

Jedyną odpowiedzią na tą niepewną sytuację jest zdemaskowanie tych planów, co sprawi, że ludzie na całym świecie zajrzą za kurtynę oszustwa kartelu. Tylko wtedy, gdy ujawnimy i przedstawimy ich plany, możemy uniknąć kolejnej wojny. To jest właśnie celem mojego dzisiejszego wystąpienia, jak również celem „Ruchu Życia”.

Tak więc, „Ruch Życia” w swej istocie jest ruchem pokojowym, bo jeśli ludzkość nie jest w stanie zachować pokoju na świecie w erze nuklearnej, to wszystko inne staje się nieistotne.

Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości związane z czasem, w którym żyjemy, wróćmy do historii sprzed 400 lat, kiedy to feudalni władcy Europy, chcący zachować swe średniowieczne przywileje, prowadzili „wojnę 30-sto letnią”, która wyludniła jedną trzecią kontynentu europejskiego. Nic jednak nie mogło zatrzymać postępu w nauce, handlu i kulturze, a przede wszystkim zmiany politycznej: z systemu autokratycznego w demokrację.

Podobieństwa historii do dziś zapierają dech w piersiach. Dziś żyjemy w czasie ostatniego etapu starego reżimu, który to podobnie jak u feudalnych dyktatorów, próbuje rządzić tą planetą za pomocą korporacyjnej dyktatury.

Kluczową bronią naszego ruchu wyzwoleńczego, który nie ma charakteru wojskowego jest edukacja naszych współobywateli i nas samych.

Pierwsze działanie edukacyjne mające wygrać tę bitwę i przeprowadzić ludzkość – w sposób pokojowy – przez ten niebezpieczny okres przejściowy polega na rozpowszechnianiu wiedzy o słabości kartelu i o naszej sile. To właśnie jest celem „Ruchu Życia”.

Tak jak wtedy, również i dziś nagroda dla ludzkości za wyzwolenie się spod przestarzałego systemu ekonomicznego zapiera wręcz dech w piersiach.

Spójrzmy w przyszłość do roku 2030.

Świat wokół nas radykalnie się zmieni do tego czasu.